logo 1st Youth & 8th European Deaf Badminton Championships logo Deaflympijský výbor Slovenska logo European Deaf Sport Organization

Video – 28. júl, sobota

29. 7. 2018

 Vyhlasovanie víťazov.

 Men's Singles

1 Shokhzod GULOMZODA
2 Artemi KARPOV
3 Mikhail EFREMOV
3 Kazimieras DAUSKURTAS

 

 

Women's Singles

1 Katrin NEUDOLT
2 Karina KHAKIMOVA
3 Olga SHTAYGER
3 Elena TIURINA

 

 

 

Men's Doubles

1 Mikhail EFREMOV+Artemi KARPOV
2 Shokhzod GULOMZODA+Dmitry RUMYANTSEV
3 Serhii DASHCHENKO+Sergii KOVALENKO
3 Kazimieras DAUSKURTAS+Ignas REZNIKAS
 

 

Womens Doubles

1 Karina KHAKIMOVA+Elena TIURINA
2 Antonina EGOROVA+Olga SHTAYGER
3 Bohdana HUBANOVA+Anastasia SAFRONOVA
3 Kseniia KUZNETSOVA+Ekaterina MATVIIVA

 

 Mixed Doubles

1 Mikhail EFREMOV+Elena TIURINA
2 Shokhzod GULOMZODA+Olga SHTAYGER
3 Ignas REZNIKAS+Emilija UNTE
3 Dmitry RUMYANTSEV+Karina KHAKIMOVA

 

 Closing